อ่าวหะล็อง

นอกจากประเทศเวียดนามจะมีอาหารที่อร่อยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้ว สถานที่เที่ยวในเวียดนามก็จัดว่าเป็นแห่งหนึ่งที่น่าเที่ยวอย่างมาก เช่น อ่าวหะล็อง เป็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามและโดดเด่นมาก อ่าวแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม มีพื้นที่ราว 1,500 ตารางเมตรโดยอ่าวอยู่ห่างจากกรุงฮานอยราว 107 กิโลเมตร อ่าวหะล็อง เป็นอ่าวที่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือมีเกาะหินปูนขึ้นมากมายกลางน้ำเป็นเกาะแก่งที่โผล่จากผิวทะเลจำนวนกว่า 1,969 เกาะแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบริเวณยอด เกาะแก่งหินปูนเหล่านี้เป็นผาหินสูงชันไม่สามารถปีนขึ้นได้ซึ่งทำให้บริเวณอ่าวมีลักษณะที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก นอกจากนี้ภายในอ่าวยังมีที่ตั้งของถ้ำขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดและใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า ถ้ำเสาไม้ หรือ

Continue reading »

ยอดเขาฟานซีปัง

ยอดเขาฟานซีปัง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนด้วย ยอดเขาฟานซีปัง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองซาปาราว 15 กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชันและมีสภาพป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากรวมถึงมีความสวยงาม มียอดเขาสูงจำนวนมากในบริเวณนั้นซึ่งยอดเขาฟานซีปัง เป็นยอดที่สูงที่สุด ยอดเขาแห่งนี้มีลักษณะที่มีความสวยงามและโดดเด่นมากและมีความสวยงาม ซึ่งยามเช้าจะมีทะเลหมอกที่สวยงาม ยอดเขาฟานซีปังมีความสูงชันมากนั่นจึงทำให้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ท้าทายนักเดินป่าและนักปีนเขามาเยือนยังสถานที่แห่งนี้เพื่อพิชิตยอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรแห่งนี้ ยอดเขาฟานซีปัง มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนบางจุดมีลักษณะเป็นหินแข็ง ด้านล่างของภูเขาประกอบด้วยป่าฝนและป่าดิบชื้นที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์

Continue reading »

นครดาลัด นครแห่งความรัก

นครดาลัด เป็นชื่อของเมืองเล็กแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเลิมด่ง ทางภาคใต้ของเวียดนามเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นกว่าเมืองอื่นๆของประเทศและจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปเที่ยวชมเมืองแห่งนี้ ลักษณะภูมิอากาศของเมืองดาลัดนั้นจะมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปีโดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18 – 25 องศาเซลเซียส ซึ่งนับว่าเป็นอากาศที่สบายแต่ก็เคยวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27 องศา และต่ำที่สุดคือ 6 องศาในฤดูหนาว นครดาลัค เป็นเมืองที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมตามแบบฝรั่งเศสเนื่องจากเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วง 1910

Continue reading »

สุสานโฮจิมินห์

สุสานโฮจิมินห์ เป็นอณุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่าอย่างโดดเด่นมากสุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝั่งศพของนายโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศผู้ซึ่งนำพาประเทศชาติเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย ซึ่งจุดที่ตั้งของสุสานแห่งนี้นั้นเป็นจุดที่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามและถอยทัพกลับไปในปี 1945 สุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1969 หลังจากการเสียชีวิตของผู้นำเวียดนามซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญแห่งเวียดนาม ซึ่งทางการเวียดนามก็ได้สร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงอดีตผู้นำโฮจิมินห์ โดยสุสานแห่งนี้สร้างขึ้นในบริเวณ Ba Dinh Square ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวเวียดนาม รวมถึงชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าเที่ยวชม ทั้งนี้การจะเข้าชมสถานที่นั้นต้องเข้าชมโดยการต่อแถวเข้าชม

Continue reading »

พิพิธภัณฑ์ทหารเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์ทหารเวียดนาม เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารในสงครามเวียดนามซึ่งเป็นการสู่รบกันระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ จากการที่เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน ส่วนเวียดนามใต้สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 1957 – 1975 สาเหตุจากการที่ในสมัยนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และถูกญี่ปุ่นรุกรานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งโฮจิมินห์ เป็นผู้นำ เพียงหวังว่าจะขับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศ ซึ่งกองกำลังของเขาได้รับการสนับสนุนอาวุธและกองกำลังจากอเมริกา และหลังจากนั้นปี 1954 อนุสัญญาเจนิวาได้กำหนดให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนคือภาคเหนือกับภาคใต้โดยใช้เส้นรุ้งที่ 17

Continue reading »

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่จัดแสดงเกี่ยวกับรูปปั้น ข้าวของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ในช่วงราชวงศ์เวียดนามในสมัยนั้น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม ตั้งอยู่ Trang Tien, เขตฮว่านเกี๋ยม Hanoi, เวียดนาม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอาคารเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากตามสถาปัตยแบบอินโดจีนที่สง่างาม ภายในจัดแสดงวัตถุ เครื่องใช้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 7 และข้าวของเครื่องใช้ในยุคของราชวงศ์เหงียน นอกจากอาคารที่สวยงามแล้วบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่สวยสดใส แปลงดอกไม้เขตร้อเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและพักผ่อนกับบรรยากาศที่แสนร่มรื่น ตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

Continue reading »

ก๋อยหั่นเวียดนาม

อาหารเวียดนามส่วนมากจะมีผักเป็นหลักอาจเพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมทำให้มีผลของการทานผักกันมากและมีหลายเมนูรวมไปถึง ก๋วยหั่นเมนูที่จะนำเสนอวันนี้ด้วย ซึ่งสามารถทานเป็นมื้อเช้าและ กลางวันได้เลยเพราะมาสารอาหารครบ5 หมู่ มีทั้งแป้ง ไข่ ผัก เนื้อรับทานเล่นก็ได้ รับทานเป็นอาหารเลยก็อิ่ม เป็นอาหารเวียดนาม ที่ชอบรับประทานมากอีอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายเท่าไรแล้ว เพราะมันเสียเวลาเยอะเหมือนกัน เรียกว่าก๋วนหั่น คนไทยตั้งให้ไพเราะว่าพันหอม ครับ โดยจะเป็นการประกอบรวมกันของผักสดและเนื้อสัตว์ โดยก่อนอื่นเราก็มาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนเลยครับ ซึ่งจะประกอบด้วย

Continue reading »

แหนมเนืองเวียดนาม

แหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่งซึ่งแต่เดิมนั้นจัดเป็นอาหารของชาววังในประเทศเวียดนาม รับประทานในกลุ่มบุคคลชนสูงเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด กาลต่อมาสูตรแหนมเนืองได้รับมรดกตกทอดมาจากรุ่นคุณยายสู่รุ่นคุณแม่ และคุณแม่ได้คิดดัดแปรงและปรับปรุงสูตรชาววังดั้งเดมมาจนสู่ยุคคุณลูก และได้ปรุงแต่งให้มีรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทย แหนมเนืองมีความเฉพาะตัวและประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะแต่ละส่วนประกอบที่จะเป็นชื่ออาหารแหนมเนือง จะมีผักสมุนไพรนาๆ ชนิดเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นการสู่วิถีธรรมชาติอันเรียบง่ายและการรับประทาอาหารแหนมเนืองจึงเป็นเหมือนวิถีการดูแลตนเองด้วยอาหารธรรมชาติ อะไรคือลักษณะเด่นของอาหารแหนมเนือง ทุกคนคงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผักสดที่หลากหลาย โดยเฉพาะผักที่มีกลิ่นฉุนและเป็นผักสมุนไพร ไม่รู้ว่าภูมิประเทศหรือภูมิอากาศทางเอเชียเลยทำให้ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่จะมีกลิ่นฉุนดังนั้นแหนมเนืองจึงขึ้นชื่อในเรื่องของสมุนไพร เพราะผักที่รับประทานในแหนมเนืองต้องรับประทานเฉพาะผักสดจำพวก ผักกาดหอม  ใบชมวง  ผักแพรว  สะระแหน่ 

Continue reading »

เปาะเปี๊ยะเวียดนาม

เปาะเปี๊ยะญวนหรือเปาะเปี๊ยะเวียดนาม เมนูผักสดที่คนรักสุขภาพนิยมไม่ใช่เฉพาะสาวๆโดยเป็นอาหารอ่อนๆเอาไว้กินเล่นเป็นอาหารย่อยง่ายปรับระบบขีบถ่ายของเรา มีคุณค่าทางอาหารมาก เต็มไปด้วยผักหลากหลายชนิดมากที่นำมาห่อกับแป้งเปาะเปี๊ยะญวน ในเรื่องรสชาติแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะมีน้ำจิ้มรสเด็ด แซ่บ จนไม่อยากแบ่งใครเลยทีเดียว วันนี้เราเลยหาสูตรแบบต้นตำหรับญวนมาฝาก ส่วนผสม เปาะเปี๊ยะสดเวียดนาม  แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะญวน  ผักกาดหอม ใบสะระแหน่ แครอทขูดเป็นเส้น   กะหล่ำปลีซอฝอย ใบโหระพา ใบผักชีฝรั่ง  กุ้งลวกสุก  น้ำจิ้ม วิธีทำเปาะเปี๊ยะสดเวียดนาม   

Continue reading »

ความเป็นมาของอาหารเวียดนาม

เวียดนามมีประวัติมายาวนานกว่า4,000ปีจากประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับประเทศจีนมาตั้งแต่หลักฐานราชวงศ์ฉินที่ว่าชาวเวียดนามก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วได้มีการแยกตัวออกมาในปลายราชวงศ์ฮั่นและได้มีการรวมเข้ากับจีนอีกหลายครั้งทำให้วัฒนธรรมของจีนมีผลกับเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินอีกด้วยจนในช่วงกลางที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเริ่มมีวัฒนธรรมที่เจริญและอิทธิพลทำให้มีการติดต่อระหว่างทางตอนใต้ของเวียดนามทำให้เวียดนามเป็นสวนกลางของอารยธรรมระหว่างจีน ขอม ล้านช้าง(ชนชาติลาว)และในช่วงปลายก่อนที่จะตั้งเป็นประเทศเวียดนามอย่างปัจจุบันฝรั่งเศลได้มาปกครองเวียดนามช่วงระยะหนึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกไหลเข้ามาด้วยและปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของเวียดนามอย่างในตอนนี้ว่าหากใครเคยไปเวียดนามก็คงคิดว่าเวียดนามก็เหมือนประเทศของเราบางที่อาจจะเห็นพวกเขานั่งดื่มกาแฟ   โดยรับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส ร้านกาแฟ มีร้านนั่งดื่มข้างถนนเหมือนฝรั่งเศส เป็นได้ทั้งร้านในตึกแถว หรือร้านริมถนน ตั้งโต๊ะและตั่งเตี้ยล้อมวงการดื่มกาแฟประเทศเวียดนามส่งออกกาแฟได้มาก มีกาแฟสดคุณภาพดี การดื่มกาแฟของเวียดนามมีลักษณะเฉพาะคือ ใช้ถ้วยอลูมิเนียมมีฝาปิดครอบบนปากแก้ว ในถ้วยมีแผ่นรองกาแฟเจาะเป็นรูเล็กๆ ถ้วยนี้เรียกว่า “ฟิน” วิธีชงคือ ใส่เมล็ดกาแฟบดลงในฟิน เติมน้ำร้อนให้น้ำร้อนหยดน้ำผ่านกาแฟที่วางอยู่ในที่กรองลงสู่แก้วกาแฟ ความเข้มข้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างน้ำกับกาแฟ จะได้กาแฟแด็ง

Continue reading »